Dana 9.1.2014. Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je dopis Općine Udbina u kojemu navodi da je društvu HIDROKOM d.o.o.nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe a čiji je Općina Udbina osnivač i 100%-tni vlasnik, izdala jamstva za kreditno zaduženje. U fazi postupka predstečajne nagodbe, Općina Udbina dobila je opomene i otkaze Ugovora o kreditu od banaka - kreditora (HBOR i PBZ za dugoročno zaduženje i Erste & Steiermarkische Bank d.d. za kratkoročno zaduženje), za naplatu duga po izdanim jamstvima, te izvršila određena plaćanja za Erste Banku. U vezi s navedenim zatraženo je mišljenje u vezi primjene članka 66. stavka 14. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi budući da banke žele naplatiti cjelokupno dugovanje po kreditima Općini Udbina kao jamcu društva HIDROKOM d.o.o. Navedeno se traži iz razloga što Hrvatska banka za obnovu i razvoj nudi Općini Udbina opciju sklapanja Sporazuma kojim bi se Općina Udbina obvezala preuzeti na sebe otplatu 40% glavnice koja će biti otpisana prema prihvaćenom Planu financijskog restrukturiranja te bi tom slučaju HIDROKOM d.o.o. otplaćivao 60% dugovanja a Općina Udbina 40 % preostalog duga. Ukoliko Općina ne ...