Stupanjem na snagu Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine br. 160/13.) 1. siječnja 2014. prestao je važiti Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (Narodne novine br. 79/13.).   Taj Pravilnik detaljnije propisuje postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina pri nabavi dobara, trošarinskih proizvoda, odnosno usluga u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije za:
- službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija i međunarodnih organizacija sa sjedištem ili predstavništvom u RH,
- osobne potrebe osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava te posebnih misija, odnosno međunarodnih organizacija, sa sjedištem ili predstavništvom u RH, kao i članova njihovih obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu,
- institucije i tijela EU sa sjedištem u RH,
- potrebe oružanih snaga drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) ili ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.