Sve pravne osobe čiji je prihod u prethodnoj kalendarskoj godini bio manji od 3.000.000,00 kn bez PDV-a, ako žele prijeći na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama o tome trebaju obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave najkasnije do 20. siječnja 2015.
Ta se obavijest predaje u obliku izjave.
  Oporezivanje prema naplaćenoj naknadi nije obvezno,  porezni obveznici sami mogu odlučiti hoće li ili ne primjenjivati taj postupak oporezivanja.
Svi porezni obveznici koji do 20. siječnja 2015. ne dostave pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da od 1. siječnja 2015. primjenjuju postupak obračuna PDV-a koji su primjenjivali i u 2014.
  Detaljnije o tome kao i primjer Izjave može se vidjeti u našoj novosti od 5. prosinca 2014. klikom miša ovdje ili u forumu klikom miša ovdje.
...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.