Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi pojašnjenja postupka obračuna poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u sljedećim slučajevima: 1. Austrijska tvrtka A naručuje dobra od hrvatske tvrtke H1 i isporučuje je drugoj hrvatskoj tvrtki H2. Dobra ne prelaze hrvatsku granicu već se direktno prevozi od tvrtke H1 do H2 i tvrtka H2 dobra dobiva sa otpremnicom od tvrtke A. U vezi navedenog postavljena su pitanja: a) Da li tvrtka H1 zaračunava dobra tvrtki A bez PDV-a? b) Da li tvrtka A zaračunava tvrtki H2 bez PDV-a, na isti način kao i kad se dobra fizički prevoze iz Austrije? c) Da li je potrebna još kakva dodatna aktivnost, dokumentacija ili evidencija u odnosu na situaciju, kad se dobra fizički isporučuju iz Austrije od tvrtke A hrvatskoj tvrtki H2? 2. Hrvatska tvrtka H2 naručila je obavljanje usluge na građevini u Republici Hrvatskoj od austrijske tvrtke A, a tvrtka A je obavljanje te usluge naručila dalje od hrvatske tvrtke H1. U vezi navedenog postavljena su pitanja: a) Da li tvrtka H1 zaračunava radove tvrtki A bez PDV-a? b) Da li tvrtka A zaračunava radove tvrtki H2 bez PDV-a? c) Da li je potrebna jo&scaron ...