Nastavno na uputu o Postupku kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine kod izvoza, nakon puštanja robe u slobodni promet, unutarnjeg provoza te za vođenje evidencije o pratećem trošarinskom dokumentu pod klasom: 413-01/09-01/732 od 31. prosinca 2009. godine, daje se nadopuna upute kako slijedi:

U podtočki 2.5. Postupak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine kada se trošarinski proizvodi nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodni promet otpremaju u veleprodajno skladište uvoznika (članak 89. Zakona), iza stavka 2. dodaje se tekst: „Ogledni primjerak pisane izjave o uvezenim količinama naftnih derivata koje se skladište u vlastito veleprodajno skladište, koju trošarinski obveznik mora priložiti uz JCD radi neobračunavanja trošarine, daje se u Prilogu 1“.

Iza podtočke 2.5. Postupak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine kada se trošarinski proizvodi nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodni promet otpremaju u veleprodajno skladište uvoznika (članak 89. Zakona) dodaje se nova podtočka 2.6. koja glasi:

„2.6. Postupak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine kada se trošarinski proizvodi nakon zavr&scaron ...