Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine propisano je odredbama članka 7. do 9. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 83/09.) i članka 2. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/10.).

Ovom uputom određuje se postupak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine kada se otpremaju u izvoz, smještaju u trošarinsko skladište odnosno pogon oslobođenog korisnika nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodni promet, otpremanju iz jednog trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište preko teritorija druge države te vođenje evidencije o četvrtom primjerku pratećeg trošarinskog dokumenta )u daljnjem tekstu: PTD).

1. POSTUPAK IZVOZA TROŠARINSKIH PROIZVODA

Postupak kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine kada se otpremaju u izvoz, propisan je odredbama članka 7. stavak 1. točka 3. i članka 9. stavak 4. Zakona o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 2. stavak 2. i 3. Pravilnika o trošarinama (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Kod otpreme trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz trošarinskog skladišta u izvoz, pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta podnosi ...