Porezni obveznik prof. S.G., obratio nam se sa sljedećim upitom: porezni obveznik je zaposlen po osnovi ugovora o radu na radnom mjestu prevoditelja, na kojem obavlja poslove običnih odnosno neovjerenih prijevoda, a u međuvremenu je položio ispit za stalnog sudskog tumača kod nadležnog suda. Pitanje je može li porezni obveznik obavljati poslove »kvalificiranog prevođenja« u svojstvu stalnog sudskog tumača po osnovi ugovora o djelu za svoga poslodavca u svoje slobodno vrijeme, odnosno može li od poslodavca ostvariti primitak po osnovi drugog dohotka. Odredbama članka 14. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su: 1.1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa, 1.2. primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa, 1.3. plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga ...