Je li poduzetnik za djelatnost prodaje plinskog ulja obojanog plavom bojom isključivo krajnjim korisnicima prava (poljoprivrednim gospodarstvima) uz karticu goriva dužan ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda sukladno čl. 90. Zakona o trošarinama te koju ste dokumentaciju dužni dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređuje se trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, uneseni iz druge države članice Europske unije u Republiku Hrvatsku ili uvezeni u Europsku uniju, a Pravilnikom o trošarinama (Narodne novine br. 1/17.) postupanje u primjeni Zakona o trošarinama. Člankom 90. st. 14. i 15. Zakona propisane su odredbe o obvezi da svaka osoba koja nabavlja plinsko ulje obojano plavom bojom iz čl. 84. st. 9. i čl. 101. st. 1. t. 2. Zakona (označeno plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi) radi prodaje na teritoriju Republike Hrvatske korisnicima prava na korištenje označenog plinskog ulja i/ili drugim osobama koje obavljaju djelatnost trgovine označenim plinskim uljem puštenim u potrošnju dužna je ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje s označenim plinskim ...