Društvo "O.-H." d.o.o. postavilo nam je pitanja u svezi s vođenjem poslovnih knjiga odnosno računovodstvenim praćenjem troškova te poreznim obvezama njihovog predstavništva u Srbiji, na koja u nastavku odgovaramo. 1. Prema navodima u upitu, predstavništvo u Srbiji nije obveznik poreza na dobit u Srbiji. Obvezno je njihovom Ministarstvu inostranih poslova predavati izvještaj o poslovanju (podaci o broju zaposlenih i obujmu poslovanja). Prema odredbama Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 90/92.), svaki poduzetnik čije je sjedište u Republici Hrvatskoj obvezan je voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema načelima urednog knjigovodstva tako da u njima budu vidljivi njegovi poslovi i stanje njegove imovine. Odredbe Zakona o računovodstvu odnose se i na organizacijske dijelove poduzetnika u inozemstvu ako prema inozemnim propisima ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja. Prema čl. 2. i 3. Zakona o računovodstvu, unos podataka u poslovne knjige temelji se na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama, a fotokopije izvornih isprava mogu se rabiti kao podloga za obradu podataka pod uvjetom da je njima navedena naznaka mjesta čuvanja izvorne isprave, razlog uporabe fotokopije te potpis odgovorne osobe. 2. Poduzetnik ...