Navodite da ste tvrtka koja se bavi proizvodnjom i distribucijom jakih alkoholnih pića u sustavu odgode. U nastavku upita navodite da imate namjeru poslovati i u Republici Hrvatskoj te zaključno postavljate pitanja vezana uz mogućnost poslovanja u sustavu odgode s jakim alkoholnim pićima u Republici Hrvatskoj. Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda koji je u potpunosti usklađen s pravnom stečevinom Europske unije. Temeljne odredbe koje se odnose na kretanje trošarinskih proizvoda sadržane su u odredbama Glave III. citiranog Zakona, a detaljnije određene u Glavama II. i III. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.). Da bi gospodarski subjekti uopće mogli poslovati s trošarinskim proizvodima, neovisno da li to čine isključivo na području Republike Hrvatske ili s gospodarskim subjektima iz drugih država članica Europske unije, moraju biti registrirani u registru trošarinskih obveznika te ishoditi odgovarajući trošarinski status. Gospodarstvenici u Republici Hrvatskoj koji žele obavljati djelatnost unosa trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine iz drugih država članica Europske unije moraju ishoditi status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta (trgovac) ...