Navodite kako se bavite uvozom ulja i maziva (motornih, industrijskih  i ostalih srodnih vrsta) u originalnim pakiranjima  u rasponu od 100 ml, 1l, 5l, 50l i 210 l, iz EU, BiH i Srbije na teritorij Republike Hrvatske, te potom izvozom kao i iznosom u Republiku Sloveniju, a u nastavku pitate da li ste u obvezi uskladiti poslovanje s novom izmjenom Zakona o trošarinama, kao i Pravilnikom o trošarinama, odnosno ishoditi posebno odobrenje za poslovanje s tim proizvodom, obzirom da uvozite proizvode pod tarifnim oznakama KN 2710 19 91 i 2710 19 99 i 3826 00 90 u pakiranjima do 210 litara. Poslovanje s energentima tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 odnosno s proizvodom tarifne oznake KN 3826 00 90 regulirano je odredbom čl. 91.a Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) i čl. 121. do 124. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.), te ga je potrebno, urediti na način kako je u nastavku izneseno. Prema naznačenim odredbama, energenti iz tarifne oznake KN 2710 19 91 i 2710 19 99 odnosno proizvod iz tarifne oznake KN 3826 00 90 ...