Planirate skladištiti energente iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 kada im namjena nije grijanje ili pogon, u vašem trošarinskom skladištu, te da bi se ti energenti kretali iz druge države članice uz najavu unosa, dok bi i dalje vlasnik robe bio dobavljač iz druge države članice. Navedeni energenti bi se potom prema potrebi prodavali vama ili drugim kupcima ovisno o financijskim osiguranjima tvrtki s kojima poslujete. Kupci su većinom iz Republike Hrvatske, ali i trećih zemalja, Srbija, BiH, Makedonija. Da li može tvrtka „B“ biti nositelj ovakvog poslovanja i može li tvrtka iz druge države članice skladištiti navedenu robu u vašem trošarinskom skladištu. Člankom 91.a Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) propisano je, između ostalog, i da energenti iz tarifne oznake KN 2710 19 91 i 2710 19 99 kada im namjena nije pogon ili grijanje podliježu posebnim mjerama nadzora proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja. Nadalje je Zakonom propisano da svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava poslovati s tim energentima se mora prijaviti u registar trošarinskih obveznika te ishoditi posebno ...