Na vaš podnesak, u kojem tražite mišljene je li ugostiteljski obrt porezni obveznik posebnog poreza na bezalkoholna pića: 1. za sirupe nabavljene na domaćem tržištu, koje upotrebljava za pripremanje bezalkoholnih pića u post-mix uređaju, tzv. šankomatu, 2. za Cedevitu u vrećicama u pakiranju od 15 gr., namijenjenu za pripremanje bezalkoholnih pića, u nastavku odgovaramo. Sukladno članku 4. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97., 127/00. i 107/01.), poreznim obveznicima smatraju se pravne i fizičke osobe koje proizvode ili daju proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun kao i osobe koje u carinsko područje Republike Hrvatske, uvoze, unose ili primaju bezalkoholna pića. Iznimno, ako proizvođači osvježavajućih bezalkoholnih pića nabavljaju ili uvoze sirupe, praškove ili pastile uz izjavu dobavljaču odnosno carinarnici da te proizvode nabavljaju kao reprodukcijski materijal za proizvodnju tih pića, ne obračunava se i ne plaća posebni porez. Ostale pravne i fizičke osobe koje nabavljaju odnosno uvoze sirupe, praškove i pastile, a ne smatraju se proizvođačima u smislu ovog Zakona, obveznici su posebnog poreza pri nabavi odnosno uvozu tih proizvoda. Nadalje, prema odredbama članka 3. stavka 2. predmetnoga Zakona bezalkoholnim pićima smatraju se osvježavajuća bezalkoholna pića od ...