Tražite mišljenje o daljnjem postupanju u vezi obračunavanja posebnog poreza na ukradene luksuzne proizvode nakon donošenja presude Ustavnog suda u Splitu. Priloženu aktu, dostavili ste presliku presude Upravnog suda u Splitu, Usl-2558/13-9 od 29. listopada 2015., mišljenje Carinske uprave Središnjeg ureda, KLASA:410-19/06-09/3, URBROJ: 513-02-1731/1-06-3 od 27. prosinca 2006., rješenje Ministarstva financija samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak KLASA: UP/II-471-01/13-01/154, URBROJ: 513-04/15-13 od 10. studenoga 2015., rješenje Ministarstva financija samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak KLASA: UP/II-471-01/13-01/154, URBROJ:513-13-02 od 30. rujna 2013., porezno rješenje Carinarnice Zadar KLASA: UP/I-415-02/12-01/99, URBROJ:513-02-54-85-13-3 od 24. siječnja 2013., zapisnik o obavljenom poreznom nadzoru od 21. kolovoza 2012. te tražite pojašnjenje može li se manjak koji je nastao uslijed provalne krađe priznati kao manjak, odnosno je li takav manjak posljedica činjenica koje ne utemeljuju porez na luksuzne proizvode. Prema eksplicitnoj odredbi čl. 9. st. 1. t. 4. Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Narodne novine br. 105/99., 127/00., 114/01. i 143/12.) i čl. 8. st. 1. t.4. Pravilnika o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Narodne novine br. 112/99., 119/01., 25/09., 26/09., 27/09., 73/09., 143/12.) obveza obračunavanja posebnog poreza na promet luksuznih proizvoda ...