U vašem aktu klasa: 803-05/06-04/4, ur.broj: 512M3-0704-06-13 od 6. studenoga 2006. godine navodite da se u carinskom skladištu nalazi teretno vozilo Mercedes G 270 CDI koje smatrate vojnom opremom sukladno Uredbi o utvrđivanju naoružanja i vojne opreme za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova (Narodne novine br. 17/03.), te da je isto od proizvođača deklarirano kao vojna izvedba te da se takva vozila ne mogu nabavljati u komercijalne svrhe. Nadalje navodite da su predmetna vozila radi specifične uporabe dodatno ojačana te ovisno o potrebama djelomično ili potpuno oklopljena u proizvodnji ili imaju mogućnost naknadnog postavljanja oklopa, ugradnje naoružanja – strojnica. Opremljena su dodatnom opremom (sredstva za posebne svjetlosne i zvučne signale, komunikacijski uređaj, gume i naplatci), obojena posebnom bojom razvijenom za vojne potrebe NATO-a koja ima svojstvo apsorpcije svjetlosti, te posjeduju niz drugih elemenata koji ih čine specifičnim u odnosu na komercijalnu izvedbu vozila budući da su ova prilagođena za vojne potrebe. U privitku podneska priložili ste Potvrdu o ispitivanju vozila broj C–159141 od 19. listopada 2006. godine izdanu od Centra za vozila Hrvatske d.d., Zagreb, Ilica 15/I, Institut za vozila, Velika Gorica, Sisačka 39c, u kojoj su temeljem ispitivanja vozila ...