Obveza plaćanja posebnog poreza na unos rabljenih quadova iz Njemačke ovisno o kategoriji L1, L2, L3. Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) uređuje plaćanje posebnog poreza na motorna vozila. Prema čl. 5. st. 1. t. 4. Zakona predmet oporezivanja su „ATV“ vozila, neovisno o njihovu razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi, na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Prema čl. 13. st. 1. Zakona posebni porez na motorna vozila na motocikle i „ATV“ vozila se plaća prema izrazu PP= O x KO, u kojem je O - obujam motora u kubičnim centimetrima (cm3), KO - koeficijent obujma motora prema Tablici 4 Zakona koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 5, EURO II uvećava za 10 i EURO I uvećava za 15. Za rabljena „ATV“ vozila, poseban porez se utvrđuje na način da se dobiveni iznos posebnog poreza (prema navedenom izrazu) pomnoži s postotkom iz Tablice 1 Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) ovisno o ...