Utvrđivanje posebnog poreza na motorna vozila za rabljena motorna vozila uz korištenje između ostaloga aplikacije Eurotax. Člankom 10., 12. i 13. Zakona o porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) pored ostaloga uređeno je kako se posebni porez utvrđuje na temelju emisije ugljičnog dioksida izrađene u gramima po kilometru, prodajne cijene motornog vozila, snage motora u kilovatima, obujma motora u kubičnim centimetrima i razine emisije ispušnih plinova. Dok se prema st. 2. čl. 10. Zakona, posebni porez za rabljena motorna vozila plaća u iznosu ostatka posebnog poreza utvrđenog prema postotku pada vrijednosti istog motornog vozila na tržištu u Republici Hrvatskoj od čije je prve registracije proteklo isto vremensko razdoblje. Nadalje, čl. 9. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) propisane su posebnosti u postupku utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila. Prema navedenom te čl. 11. st. 1. Zakona koji propisuje, ako nisu ispunjeni uvjeti za donošenje rješenja u skraćenom postupku, da će carinski ured pregledati motorno vozilo i dokumentaciju u prilogu porezne prijave te o tome sastaviti zapisnik u kojem će utvrditi iznos ostatka posebnog poreza prema postotku pada vrijednosti istog motornog ...