Na dopis Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, (dalje: Agencija), Klasa: 120-02-01/11-01/0001, Ur. broj:343-0404/01-11-002 od 17.03. 2011. kojim je zatraženo mišljenje dali je Agencija obvezna platiti posebni porez na promet pri registraciji osobnih vozila za Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi kao ustrojstvene jedinice unutar Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, obzirom da se radi o knjigovdstvenom prijenosu državne imovine s jednog korisnika na drugog, odgovaramo u nastavku. Odredbom članka 17. stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Narodne novine br. 30/09.) propisano je da se danom upisa Agencije u sudski registar Agenciji povjeravaju poslovi Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi kao ustrojstvene jedinice unutar Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (dalje: Ravnateljstvo) i poslovi ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, u okviru djelatnosti iz članka 3. stavka 2. tog Zakona. Prema odredbama članka 17. stavka 3. i 4. istog Zakona Agencija preuzima poslove, pismohranu i ostalu dokumentaciju, materijalno-tehnička sredstva te financijska prava i obveze Ravnateljstva, kao i ureda državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave, odniosno upravnog tijela grada Zagreba ...