Mišljenja.hr

Posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila

Datum objave: 27.01.2003., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/02-1/401

Iz dopisa što nam ga je uputila Željezničko pravna osoba, društvo A, razvidno je da je, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, a temeljem Ugovora o pripajanju društva izvršeno pripajanje društva B, društvu A. Navode da je društvo A jedini osnivač i član oba društva, koja su u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske. Željezničko ugostiteljstvo d.o.o. platilo je posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila, koja j..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak