Na dopis pod gornjim brojem u svezi s oporezivanjem motornih vozila i plovila posebnim porezom na promet u slučaju prijenosa gospodarske cjeline ili pogona, koji se u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra neoporezivim, odgovaramo u nastavku. Prijenos obrta kao gospodarske cjeline u drugi obrt smatra se neoporezivim pod uvjetima propisanim člankom 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.). Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od br. 139/97. do 107/01.), na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne i fizičke osobe plaća se posebni porez na promet ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Ako u konkretnom slučaju, prema navedenim zakonskim odredbama, pri prijenosu gospodarske cjeline nije postojala obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost, pri prijenosu motornih vozila, odnosno plovila za obavljanje gospodarske djelatnosti, riječ je o prometu na koji se plaća posebni porez po stopi 5% sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila ...