Poduzeće AB d.o.o. iz Popovače, obratilo nam se s upitom plaća li se posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila i drugih motornih vozila u slučaju statusne promjene - osnivanje trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću od gospodarske jedinice "C" Kaznionice Popovači. Novoosnovano društvo smatra da kao pravni slijednik gospodarske jedinice, ne podliježe obvezi plaćanja posebnog poreza na promet kada preuzima u vlasništvo upotrebljavane osobne automobile. Odgovaramo u nastavku. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. siječnja 2002. godine donijela Odluku o prestanku rada gospodarskih jedinica "Ivančica", Kaznionice u Lepoglavi, "Odra", Kaznionice u Turopolju, "Valtura", Kaznionice u Valturi, te dijelova gospodarskih jedinica "Orljava" u Kaznionici u Požegi i "Lipovica" u Kaznionici u Lipovici - Popovača (Narodne novine br. 4/02.). U svezi s tim Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. kolovoza 2002. donijela Odluku o osnivanju trgovačkog društva "AB" d.o.o. u Popovači (Narodne novine br. 99/02.) koje se osniva od gospodarske jedinice "C" u Kaznionici u Lipovici. Shodno navedenom, u konkretnom slučaju radi se o stjecanju rabljenih motornih vozila koje prema Zakonu o posebnom porezu na osobne ...