Ustanova za hitnu, medicinsku pomoć Zagreb, zatražila je mišljenje plaća li se posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene. Djelatnost hitne medicinske pomoći izdvojena je iz Doma zdravlja Zagreb - Istok i pripojena Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Zagreb. Odgovaramo u nastavku. Vlada Republike Hrvatske je u cilju rješavanja problematike zdravstvenog sustava Zaključkom klasa:410-01/02-01/02, ur. broj: 503-01-04-02-/1 od 22. kolovoza 2002., između ostalog, obvezala županije i Grad Zagreb da do prosinca 2002. objedine domove zdravlja u svom vlasništvu u jedan dom zdravlja, osim u Gradu Zagrebu, gdje će postojati tri doma zdravlja. U svezi navedenog, Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba na sjednici održanoj 6. ožujka 2003. donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb - istok o izdvajanju djelatnosti hitne medicinske pomoći i Odluku Upravnog vijeća Ustanove za hitnu medicinsku pomoć o pripajanju djelatnosti hitne medicinske pomoći klasa: 510-03/03-01/6, ur. broj: 251-01-05/03-03-2 od 6. ožujka 2003. Iz navedenog proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o stjecanju rabljenih motornh vozila koje prema Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od br. 137/96. do 107/01.) ne dovodi do ...