U priloženom dopisu Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru zatražilo je mišljenje o tome da li je pri utvrđivanju osnovice radi obračuna posebnog poreza na promet upotrebljavanih motornih vozila, sukladno odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, odnosno drugih zakonskih i podzakonskih akata kao i pravilnika, voditelj Ispostave ovlašten izvršiti procjenu stvarne vrijednosti vozila mimo kataloške vrijednosti, na temelju vrijednosti navedene u kupoprodajnom ugovoru. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 5. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od br. 139/97. do 107/01.), porezna osnovica posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova je tržišna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost utvrđuje se na temelju isprava o stjecanju. Porezna uprava provjerava tržišnu vrijednost iskazanu u ispravama o stjecanju (kupoprodajnim ugovorima i dr.), pa ako utvrdi da ona nije realno iskazana poreznu osnovicu utvrđuje na temelju procjene kako je propisano člankom 5. stavak 3. navedenog Zakona. Ispostava porezne uprave utvrđuje poreznu osnovicu prema Katalogu orijentacijskih vrijednosti rabljenih motornih vozila Centra za vozila ...