Mišljenja.hr

Posebni porez na promet osobnih automobila i ostalih motornih vozila

Datum objave: 17.02.2006., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-19/06-01/38

U predmetnom dopisu navodite da su Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.) Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba klasa: 023-05/05-01/26, ur.broj: 251-01-04-05-3, od 20. prosinca 2005. povjereni na obavljanje poslovi koje je do prestanka rada obavljao Gradski zavod za automatsku obradu podataka (GZAOP). APIS IT d.o.o. započeo je sa radom 1. siječn..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak