Ispostava Županja dostavila je Središnjem uredu Porezne uprave upit o izračunu porezne osnovice posebnog poreza na stjecanje rabljenog motornog vozila koje nije u voznom stanju. U upitu se navodi da je porezni obveznik kupio automobil marke PASSAT iz 1992. godine. Cijena iz kupoprodajnog ugovora iznosi 1.000,00 kuna dok prema katalogu porezna osnovica iznosi 15.496,30 kuna. Obzirom da se radi o rabljenom motornom vozilu koje nije u voznom stanju zatražena je uputa o postupanju.   Iz upute dio prenosimo u nastavku:   ..."porezni obveznik koji se ne slaže s utvrđenom poreznom osnovicom može o vlastitom trošku od stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja zatražiti procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila. U tom slučaju dužan je dostaviti nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ili stalnog sudskog procjenitelja ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana stjecanja rabljenog motornog vozila.
U svrhu utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila Porezna uprava prihvaća procjenu tržišne cijene rabljenog motornog vozila Centra za vozila Hrvatske."...   Ovo mišljenje/uputu naši pretplatnici mogu vidjeti