Tražite pojašnjenje u vezi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.). Tražite dodatna pojašnjenja u vezi prijelaznih i završnih odredbi i ističete da je vaše društvo „P“ d.o.o. registrirani  trgovac novim motornim vozilima pri Carinskoj upravi, te da ujedno prodaje i rabljena vozila već registrirana u Republici Hrvatskoj, dakle, vozila koja ne podliježu plaćanju posebnog poreza na motorna vozila. Članak 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 115/16.) i čl. 51. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila odnose se isključivo na rabljena motorna vozila koja su zatečena na zalihi kod trgovca rabljenim motornim vozilima i na koja nije na dan stupanja na snagu Zakona nastala obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza. Znači, ne odnosi se niti na nova motorna vozila niti na rabljena motorna vozila koja su bila već registrirana u Republici Hrvatskoj. Zapisnik s popisom motornih vozila dostavlja trgovac rabljenim motornim vozilima za vozila koja je imao na stanju zaliha na dan stupanja na snagu ...