Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila prilikom planirane transakcije odvajanja trgovačkog društva s osnivanjem. Naime u dopisu se navodi da je Zakonom o vodama (Narodne novine br. 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) propisano da je javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljenom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave. Javni isporučitelj vodne usluge ne može obavljati druge djelatnosti, osim javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Člankom 145. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine br. 56/13.) propisano je da se pravni status i predmet poslovanja isporučitelja vodnih usluga mora uskladiti s odredbama Zakona o vodama najkasnije do 31. prosinca 2013. Radi usklađivanja s odredbama Zakona o vodama određena društva s ograničenom odgovornošću u vlasništvu jedinice lokalne samouprave izvršiti će statusnu promjenu podjele s osnivanjem, u svrhu izdvajanja djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje, u posebno društvo. Obzirom da će predmet podjele biti i ...