U vezi s postupcima koji se vode u carinskim uredima radi obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila, a u kojima su istovremeno nadležni Porezna uprava (radi obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost i posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila iz čl. 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila) te Ministarstvo unutarnjih poslova (radi registracije vozila), radi ujednačenosti postupanja i povećanja efikasnosti naplate javnih davanja upućujemo vas na slijedeće:

 

1. Povratnik (osoba koja se preseljava iz druge države članice EU u RH) Ako carinski ured utvrdi da je ista osoba drugi puta podnijela poreznu prijavu radi obračuna i plaćanja posebnog poreza na motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU na njeno ime, o toj će osobi i podacima koji su dostavljeni (porezna prijava i prilozi te porezno rješenje) obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave ili nadležni Područni ured Porezne uprave radi provjere da li se radi o obvezniku plaćanja PDV-a.

 

2. Trgovac novim motornim vozilima Ako trgovac novim motornim vozilima želi motorno vozilo registrirati u svoje ime (testna, zamjenska i sl. vozila) obvezan je ...