Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13.) i Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13. i 90/13.) propisan je sustav oporezivanja motornih vozila u RH. Predmet oporezivanja je određen čl. 5. Zakona, dok su na drugim mjestima u Zakonu i pravilniku pobliže dana određenja motornih vozila koja se ne smatraju predmetom oporezivanja (dostavna "van" vozila, vozila posebno prilagođena za prijevoz umrlih osoba, vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom i sl.). Budući da u praksi dolazi do problema s registracijom vozila kod MUP-a, posebno u slučajevima vozila koja imaju homologacijsku oznaku N1, upućujemo vas na slijedeće postupanje. Člankom 31. st. 3. Zakona propisano je da u pogledu razvrstavanja predmeta oporezivanja u tarifnu oznaku kombinirane nomenklature odlučuje Carinska uprava u skladu s carinskim propisima i temeljnim pravilima koja vrijede za razvrstavanje robe po carinskoj tarifi. S tim u vezi carinski uredi su obvezni na zahtjev stranaka (poreznih obveznika) dati mišljenje da li je određeno motorno vozilo predmet oporezivanja sukladno Zakonu, te o istome pružiti stručnu pomoć službenicima MUP-a ili djelatnicima Stanica za tehnički pregled na njihovo traženje, kako bi postupak oporezivanja bio efikasan, a ...