Zamolbu za pojašnjenjem jeste li obvezni platiti posebni porez na motorna vozila na naslijeđeno motorno vozilo Daimler-Benz 123D, broja šasije WD12312010218082, registriranog u inozemstvu na registarsku oznaku DO-SX 470, trenutno smještenog u privatnoj garaži u Trogiru, a za koje navodite kako nije u voznom stanju te ga ne planirate registrirati i koristiti za vožnju. Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) uređuje se plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 5. st. 1. ovoga Zakona predmet oporezivanja su motorna vozila, navedena u t. 1. do 5., na koje nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj koja se registriraju sukladno posebnim propisima. Budući da Vi kao vlasnik predmetnog vozila određujete njegovu namjenu te ga, kako je uvodno istaknuto, ne planirate popraviti i registrirati te koristiti za vožnju na cestama u Republici Hrvatskoj, niste u obvezi platiti posebni porez. Fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ne koristiti motorno vozilo na koje u Republici Hrvatskoj nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez sukladno odredbama spomenutog Zakona. U slučaju utvrđivanja nezakonite uporabe carinski ured će naplatiti ...