Na vaše traženje za dodatnim pojašnjenjem poreznog statusa ATV i karting vozila, u nastavku odgovaramo.

U članku 3. stavak 1. točka 1. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine br. 139/97., 105/99., 55/00., 127/00., 107/01. i 95/04.), propisano je da se osobnim automobilom smatra motorno vozilo namijenjeno prvenstveno za prijevoz putnika s najviše 9 sjedala (uračunano sjedalo vozača), koje može biti izvedeno i tako da ima pojačanu prohodnost ili kao »kombi-vozilo« kojemu se obaranjem sjedala povećava prostor za utovar stvari, a izvedeno je iz karoserije osobnog automobila.

Predmet oporezivanja posebnim porezom na osobne automobile jesu osobna vozila iz prethodno navedenoga članka Zakona ako se nad njima provodi postupak homologacije sukladno odredbama Pravilnika o homologaciji vozila (Narodne novine br. 100/05., 94/06. i 37/07.) te se kao takovo mogu registrirati za vožnju u javnom cestovnom prometu.

Sukladno prethodno navedenom, kao i do sada danim odgovorima Ministarstva financija, pri odluci podliježe li određeno vozilo, pa tako i ATV i karting vozilo, obvezi obračuna posebnog poreza prema Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove ili ne podliježe, potrebno je utvrditi: 1. može li se ...