Plaća li se posebni porez na motorna vozila pri unosu rabljenog motornog vozila Volkswagen Transporter L2H2 (hladnjača s agregatom) iz Europske unije. Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17.) uređuju plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj. Člankom 5. st. 1. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja motorna vozila na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj, a t. 1. istoga stavka propisano je da su to: "osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifne oznake KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih "van" vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom." Nadalje, čl. 4. st. 1. t. n) Zakona opisuje da su dostavna "van" vozila motorna vozila izvedena iz karoserije osobnih automobila s najviše jednim redom sjedala ili motorna vozila izvedena iz karoserije kombi vozila s najviše ...