Opetujemo naš u više navrata dani odgovor prema kojem se motorno vozilo FIAT DOBLO s dva reda sjedala razvrstava u tarifnu oznaku 8703 KN, pri čemu se ne može smatrati dostavnim "van" vozila prema definiciji iz čl. 4. st. 1. t. n) Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, odnosno predmetno motorno vozilo je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila i ne može se smatrati motornim vozilom izvedenim iz karoserije kombi vozila u što upirete u vašem podnesku. Što se pak tiče priloženog mišljenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo, napominjemo da se radi o tijelu koje nije ni u kojem smislu nadležno za provedbu Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, a napose ne u vezi s određivanjem predmeta oporezivanja, tako da su njegova mišljenja i tumačenja u tom dijelu apsolutno irelevantna. Nadalje, čl. 23. st. 1. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila propisano je da nadzor nad provedbom odredaba ovog Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Carinska uprava. Također vam ukazujemo da su u Glavi XII. Zakona propisane odredbe kojima je Carinska uprava ovlaštena na poduzimanje mjera u slučaju nezakonitog postupanja trgovaca motornim vozilima, dok ...