Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Posebni porez na kavu i bezalkoholna pića

Datum objave: 19.02.2015, Klasa: 410-19/14-12/201, Carinska uprava

Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 3. sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, osim koncentrata iz tarifne oznake KN 2009 i voćnih sirupa. Vezano za plaćanje posebnog poreza na sirupe i koncentrate namijenjene za pripremu bezalkoholnih pića, Carinska uprava Središnji ured proslijedila Vam je odgovor KLASA: 410.19/14-12/51, URBROJ: 513-02-1760/4-14-4 od 13. listopada 2014. u kojem je navedeno da se posebni porez plaća na bezalkoholna pića iz čl. 4. st. 3. t. 3. ovoga Zakona u iznosu od 240,00 kn/hektolitar. Bezalkoholna pića iz čl. 4. st. 3. t. 3. ovoga Zakona su sirupi i koncentrati. Posebni porez plaća se u iznosu od 240,00 kn po hektolitru sirupa i koncentrata, a ne na količinu osvježavajućeg bezalkoholnog pića koji se dobije nakon otapanja u vodi prema priloženoj uputi, kako je već navedeno u spomenutom odgovoru, a ne ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice