Vezano na vaš upit o određivanju poreznog statusa slijedećih proizvoda:

1. Osvježavajuće negazirano bezalkoholno piće od voćnog soka crnog ribiza i jabuke, neto 300 ml

2. Osvježavajuće negazirano bezalkoholno piće od voćnog soka naranče, neto 300 ml

3. Sirup sa sokom od jabuke i crnog ribiza za pripremu pića, neto 1l

4. Sirup sa sokom od više vrsta voća za pripremu pića, neto 1l

5. Sirup sa sokom od naranče za pripremu pića, neto 1l,

a za koje ste nam u privitku dostavili preslike zahtjeva za izdavanje obvezujućeg mišljenja o razvrstavanju robe u carinsku tarifu i specifikacije proizvoda na engleskom jeziku, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), predmet oporezivanja ovim Zakonom su bezalkoholna pića kojima se smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakta, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića.

Mišljenja smo da proizvodi za koje tražite određivanje poreznog statusa, a temeljem uvida u dostavljene, naprijed navedene isprave, jesu predmet oporezivanja prema članku 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića, te da se: ...