Na vaš upit, u kojem tražite mišljenje i suglasnost da tvrtka »E.« d.o.o., koja se bavi proizvodnjom bezalkoholnih pića i njihovim stavljanjem na tržište, bude obveznik plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića, koja zbog tehnoloških i tehničkih mogućnosti svojih kapaciteta, ne može u vlastitom proizvodnom pogonu puniti u višeslojnu ambalažu volumena 1,5 l, zbog čega je sklopila ugovor o punjenju sa drugom tvrtkom koja će nakon završene usluge punjenja isporučiti predmetno piće »E.« koji će ga iz svojih skladišta temeljem kupoprodajnih ugovora prodavati i isporučivati kupcima, u nastavku odgovaramo.

Prema stavku 1. članka 4. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), obveznikom posebnog poreza na bezalkoholna pića smatraju se pravne i fizičke osobe koje proizvode ili daju proizvoditi bezalkoholna pića za svoj račun te osobe koje u carinsko područje Republike Hrvatske uvoze, unose ili primaju bezalkoholna pića, osim osoba i količina koje su, prema posebnim propisima, oslobođene od plaćanja carine.

Prema točki 1. stavka 1. članka 5. predmetnog Zakona, obveza obračunavanja posebnog poreza na bezalkoholna pića obavlja se u trenutku isporuke bezalkoholnih pića iz proizvodnje, odnosno skladišta proizvođača ...