U vezi vašeg upita o određivanju poreznog statusa proizvoda TO ACE coctail, za koji ste u privitku dostavili presliku analitičkog izvješća Prehrambeno- biotehnološkog fakulteta broj 1661/10 od 16. ožujka 2010. godine, u kojem je navedeno da se radi o osvježavajućem negaziranom bezalkoholnom piću sa sokom od više vrsta voća i sokom od mrkve, sa sladilima, obogaćeno vitaminima, pri čemu je udio voća: najmanje 50%, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 3. stavak 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), predmet oporezivanja ovim Zakonom su bezalkoholna pića, kojima se smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića, a u stavku 4. istog članka predmetnog Zakona, propisano je da se domaće i uvozne: prirodne mineralne gazirane i negazirane vode, stolne vode i 100% prirodni sokovi, voda za piće te domaće i uvozne izvorske vode koje se isporučuju u pakovinama, ne smatraju bezalkoholnim pićima u smislu ovoga Zakona.

Slijedom iznijetog i uvidom u naprijed navedeno analitičko izvješće, mišljenja smo da je navedeni proizvod, predmet oporezivanja ...