U svezi Vašeg prigovora na mišljenje Carinske uprave Središnjeg ureda, klasa: 410-19/09-06/08, ur. br.: 513-02-1760/1-09-2 od 8. prosinca 2009. godine o određivanju poreznog statusa proizvoda SUNQUICK - sirup sa sokom od limuna, grejpa i jabuke obogaćen vitaminima A, C i E, za pripremu osvježavajućeg bezalkoholnog pića, te u kome tražite pojašnjenje temelja za donošenje našeg mišljenja u nastavku odgovaramo.

Prema članku 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), predmet oporezivanja ovim zakonom su bezalkoholna pića, kojima se smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića.

Nadalje, člankom 3. stavak 4. istoga Zakona, propisano je da se ne smatraju bezalkoholnim pićima u smislu ovoga Zakona domaće i uvozne: prirodne mineralne gazirane i negazirane vode, stolne vode i 100% prirodni sokovi, voda za piće te domaće i uvozne izvorske vode koje se isporučuju u pakovinama.

Na navode da nikada voćni sirupi nisu bili predmet oporezivanja posebnim porezom, podsjećamo Vas da je Ministarstvo financija 4. svibnja 2009. godine, dalo Vašoj tvrtki ...