U svezi vašeg upita o određivanju poreznog statusa proizvoda SUNQUICK – sirup sa sokom od limuna, grejpa i jabuke obogaćen vitaminima A, C i E, za pripremu pića, punjen u količini od 840 ml, a za koji ste nam u privitku dostavili analitičko izviješće Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta od 24. studenog 2009. godine, proizvođačku specifikaciju te deklaraciju proizvoda, u nastavku odgovaramo.

Prema članku 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), predmet oporezivanja ovim Zakonom su bezalkoholna pića, kojima se smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ekstrakta, žitarica ili sirutke, umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića i niskoenergetska osvježavajuća bezalkoholna pića, te sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih pića.

Sukladno navedenom, te temeljem uvida u dostavljene, naprijed navedene isprave, mišljenja smo da je proizvod za koji tražite određivanje poreznog statusa, predmet oporezivanja prema članku 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića, te da je pri uvozu potrebno na isti obračunati posebni porez na količinu osvježavajućeg bezalkoholnog pića koji se dobije nakon otapanja u vodi prema priloženoj uputi (članak 6. stavak 3. predmetnog Zakona), u visini od 40,00 kn/hl (članak 7. istoga Zakona).

...