Povodom dopisa klasa: 410-19/08-06/8, Ur.broj: 513-02-4691-08-2 od 24. srpnja 2008. godine kojim ste nam proslijedili upit tvrtke »V.« koja traži mišljenje je li prestala obveza plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića nakon stupanja na snagu Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (Narodne novine br. 133/07.), u nastavku odgovaramo.

Središnji ured ove Uprave dao je u aktu klasa: 410-19/08-06/8, Ur.broj: 513-02-****-08-2 od 18. travnja 2008. godine očitovanje o istome.

U predmetnom aktu koji je dostavljen svim carinarnicama navedeno je slijedeće:

Prema Zakonu o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), stavljanjem van snage Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu, nije prestala obveza plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića.

Naime, i nadalje je u članku 3. stavak 1. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića, određeno da su predmet oporezivanja bezalkoholna pića, koja se proizvode na teritoriju Republike Hrvatske ili se uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske, a u stavku 2. istoga članka Zakona da su predmet oporezivanja i praškovi i pastile (dehidrirani praškasti proizvodi) namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića čijim se otapanjem u vodi ...