Članak 26. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13.) propisuje oporezivanje kod stjecanja „rabljenih“ motornih vozila, vozila koja se ne smatraju novima prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, u većini slučajeva na vozila koja su već registrirana u Republici Hrvatskoj.   Predmet oporezivanja ovim porezom je stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj na koja je već ranije bio plaćen posebni porez na motorna vozila (npr. ranije uvezeno i registrirano vozilo), ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove prema posebnim propisima.   Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave porez na nasljedstva i darove plaća se na pokretnine (motorna vozila) ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze i ako na naslijeđene ili darovane pokretnine nije obračunan porez na dodanu vrijednost. Znači, osnovica kod naslijeđenih i darovanih motornih vozila može biti vrijednost do 50.000,00 kuna.   Porezni obveznik posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila je stjecatelj, a porezna obveza nastaje u trenutku stjecanja. Obveza je poreznog obveznika da nastanak porezne obveze prijavi ispostavi Porezne uprave nadležnoj ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.