INA d.d. uputila je molbu za provođenje prijeboja između IPK Tvornice šećera Osijek, koji od Ministarstva financija ima potraživanje po osnovi povrata PDV-a oko 5 mil. kn. Navedenim povratom IPK Tvornica šećera Osijek ta bi sredstva prenijela na INA Osijek Petrol za plaćanje robe, a INA Osijek Petrol također za plaćanje robe na INA d.d., a INA d.d. Ministarstvu financija za plaćanje svojih obveza po osnovi PDV-a. Prema odredbama čl. 21., st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čiji je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat te razlike. Prema odredbi čl. 23. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00. do 86/01. i 150/02.) prava iz porezno-dužničkog odnosa, kao što su pravo na povrat poreza, pravo na povrat iznosa koji je na ime poreza za dužnika platio porezni jamac i pravo na povrat kamata, mogu se ustupiti, založiti i zaplijeniti. Ustupatelj prava dužan je dostaviti poreznom tijelu ugovor o ustupu u roku 3 dana od dana njegova sklapanja. Ugovor o ustupu Porezna uprava ne supotpisuje ali je on ...