Tumačenje postupanja nekoliko slučajeva u kojima navodite kako Vi kao ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta kupite, od tvrtke koja ga pušta u promet, označeno plinsko ulje obojano plavom bojom za opskrbu vaših benzinskih servisa ili za vašeg veleprodajnog kupca, te da li vi obzirom ga prodajete korisnicima prava na korištenje i/ili drugim osobama koje obavljaju djelatnost trgovine označenim plinskim uljem puštenim u potrošnju morate ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje s tim označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju. Sukladno čl. 90. st. 14. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.) i čl. 127. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.), propisano je da je svaka osoba koja nabavlja plinsko ulje obojano plavom bojom iz čl. 84. st. 9. i čl. 101. st. 1. t. 2. Zakona (označeno plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi i plovidbi) radi prodaje/isporuke na teritoriju Republike Hrvatske korisnicima prava na korištenje označenog plinskog ulja puštenim u potrošnju, dužna ishoditi odobrenje nadležnog carinskog ureda za poslovanje s označenim plinskim uljem obojanim plavom ...