Povodom vašeg upita od 6. veljače 2007. godine, u kojem postavljate sljedeća pitanja vezana uz plaćanje posebnog poreza: 1. plaća li se poseban porez na registrirano plovilo ako vlasnik plovila zamjenjuje stari motor novim, a snaga motora ostaje ista, 2. plaća li se poseban porez na registrirano plovilo ako vlasnik plovila zamjenjuje stari motor novim, ali veće snage od postojećeg, odnosno preko 35 kW, 3. da li se u slučaju ugradnje dva ili više motora na jedno plovilo njihova snaga zbraja prilikom plaćanja posebnog poreza, nastavno odgovaramo. Prema odredbama članka 6. stavak 5. točka 1. i 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine br. 139/97., 105/99., 55/00., 127/00., 107/01. i 95/04.) posebni porez plaća se na plovila dužine do osam (8) metara, s ugrađenim, neugrađenim i s izvanbrodskim motorom snage preko 35 kW. U okolnostima naknadne ugradnje motora primjenjuje se članak 6. stavak 6. istog Zakona, odnosno ukoliko posebni porez nije bio plaćen prilikom uvoza ili isporuke, plaća se prije registracije plovila na motorni pogon. 1. Ako je plovilo bilo registrirano, i na njega bio plaćen posebni porez sukladno ovom Zakonu, kod zamjene motora iste snage, posebni porez ...