Vašim podneskom zatražili ste preispitivanje mogućnosti utvrđivanja porezne osnovice i visine posebnoga poreza za proizvode koji sadrže manji postotak kave u gotovom proizvodu (do 12% ili niže), te predlažete da se porezna osnovica ne utvrđuje prema neto težini proizvoda već prema postotku učešća kave u neto težini proizvoda kao kod gotovih napitaka. Kao primjer navodite pravnu regulativu na kavu koju imaju neke zemlje članice EU.

U obrazloženju Vašega podneska navodite da je riječ o sljedećim proizvodima: NESCAFE Cappuccino, NESCAFE Cappuccino Unsweetened, NESCAFE Chocolat, NESCAFE Cafe Vanilla, NESCAFE Latte Macchiato, NESCAFE Irish Cream, NESCAFE 3 u 1 Classic, NESCAFE 3 u 1 Strong, NESCAFE 2 u 1 Classic.

Na Vaš prijedlog očitujemo se u nastavku.

U članku 3. stavak 1. i 2. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 87/05.) propisano je da je predmet oporezivanja kava koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.

Stavak 2. točka 4. alineja 2. istoga članka Zakona propisuje da se pod kavom podrazumijevaju proizvodi dobiveni miješanjem kave, ekstrakta, esencije ili koncentrata kave (uključujući i one bez kofeina) sa šećerom ili drugim sladilom, mlijekom u prahu, biljnim mastima, kakao prahom ili drugim dodacima.

Sukladno članku 5. stavak ...