Na vaš upit u kojem nas pitate vezano uz plaćanje trošarine na uvoz kave - instant kave, plaća li se trošarina (20,00 kn/kg) na udio kave u proizvodu (3 g), ili na ukupnu gramažu istog proizvoda koja iznosi 20 g a sadrži: instant kave (3 g), bijelilo za kavu (9 g) te ostale supstance navedene na proizvodu, u nastavku se daje sljedeće mišljenje. U čl. 3. st. 1. i 2. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 87/05.) propisano je da je predmet oporezivanja kava koja se uvozi u carinsko područje RH, a da se pod kavom razumijeva: 1. sirova kava (uključujući i onu bez kofeina), 2. pržena kava (uključujući i onu bez kofeina) u zrnu i mljevena, 3. kavine ljuske i opne, te 4. ostali proizvodi od kave: - ekstrakte, esencije i koncentrate kave (uključujući i one bez kofeina) u tekućem stanju, prahu ili pasti, - proizvode dobivene miješanjem kave, ekstrakta, esencije ili koncentrata kave (uključujući i one bez kofeina) sa šećerom ili drugim sladilom, mlijekom u prahu, biljnim mastima, kakao prahom ili drugim dodatcima, - proizvode dobivene miješanjem mljevene pržene kave (uključujući i onu bez ...