Vašim podneskom od 23. siječnja 2008. zatražili ste mišljenje vezano na priznavanje zapisnički utvrđenog manjka na ime kvara zbog isteka roka trajanja, i to za sljedeće proizvode:

– Vira prirodna izvorska voda 1,5 1, – Vira prirodna izvorska voda 0,5 I, – Frupi sunčano voće 0,5 1, – Frupi mediteransko voće 1,5 1, – Frupi mediteransko voće 0,5 1, – Frupi ledeni čaj brusnica 1,5 l, – Frupi ledeni čaj brusnica 0,5 1, – Frupi multivitamin 0,2 1.

U prilogu podneska dostavili ste: – Zahtjev za očevid i suglasnost za rashod robe kojoj je istekao rok uporabe od 31. srpnja 2007., dostavljen Poreznoj upravi, Područni ured Rijeka, – Zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru Odsjeka sanitarne inspekcije u Uredu državne uprave Primorsko goranske županije od 7. rujna. 2007., – Zapisnik o obavljenom očevidu Porezne uprave, Područni ured Rijeka, klasa 471-01/07-01/103, ur.broj: 513-07-08-07-2, od 25. listopada 2007.

Na vaš podnesak očitujemo se u nastavku.

U članku 3. stavak 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), propisano je da se bezalkoholnim pićima smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, voćne baze, biljnih ...