Na vaš podnesak, u kojem tražite mišljenje vezano za plaćanje posebnog poreza na bezalkoholna pića, za sljedeće proizvode proizvodnih marki:

1. Naturis:

– Smoothie jagoda – banana, napitak od soka više vrsta voća, – Smoothie malina – breskva, napitak od soka više vrsta voća, – Smoothie mango – maracuja, napitak od soka više vrsta voća, – Smoothie ananas – banana – kokos, napitak od soka više vrsta voća i kokosa,

za koja ste nam u privitku dostavili analitičko izvješće br. 08/894-897 od 3. travnja 2008. godine, stručne organizacije Croatiakontrola d.o.o. za kontrolu robe, te prijedloge deklaracija na hrvatskom jeziku ispostavljene od EC inspekta.

2. Spring Fresh, osvježavajuće bezalkoholno negazirano piće od više vrsta voćnih sokova i sirutke, sa šećerom i sladilima:

– Spring fresh naranča, – Spring fresh crvena naranča, – Spring fresh ACE,

za koje ste nam u privitku dostavili ispitni izvještaj br. 786/08-788/08 stručne organizacije EC inspekta, od 31 .ožujka 2008. godine,

u nastavku dajemo mišljenje.

Člankom 3. stavkom 3. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), propisano je da se bezalkoholnim pićima smatraju osvježavajuća bezalkoholna pića od ...