Na vaš podnesak, u kojem tražite mišljenje vezano za porezni status proizvoda NUTRI C, s okusima:

– Američka svježa limeta – Američka slatka naranča,

za koji ste u privitku dostavili analitičke izvještaje izdane od strane nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije iz Rijeke: br. 06/1846 od 28. srpnja 2007. godine i br. 07/2844 od 5. prosinca 2007. godine i nalaze Carinarnice Rijeka, Odjela za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij: br. 829/07 i 1028/07, te za koje ste, u naknadno dostavljenoj dopuni podneska, naveli da se predmetni proizvodi stavljaju u promet u izvornom pakovanju (alu vrećicama od 12 g, 500 g i 750 g i staklenim vrčevima od 350 g i 750 g) u kojem su uvezeni (bez promjene izgleda ili oblika).

Odredbama članka 3. stavak 2. Zakona o posebnom porezu na bezalkoholna pića (Narodne novine br. 51/94., 139/97. i 107/01.), propisano je da su predmet oporezivanja praškovi i pastile (dehidrirani praškasti proizvodi) namijenjeni za pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića čijim se otapanjem u vodi prema uputi na deklaraciji dobivaju osvježavajuća bezalkoholna pića.

Bitno je naglasiti da se pri odluci o tome, treba li na praške i pastile koji su namijenjeni za pripremu ...