Na vaš dopis, u privitku kojeg dostavljate upit gospodina Z. Š., vlasnika obrta »W.«, a u svezi oporezivanja posebnim porezom na alkohol koji se prodaje u komisiji, u nastavku dajemo slijedeće mišljenje.

Zakon o posebnom porezu na alkohol (Narodne novine br. 51/94., 141/98., 55/00., 67/01., 107/01. i 107/07.) u članku 11. stavak 1. točka 1. propisuje da obveza obračunavanja posebnog poreza na alkohol ili alkoholna pića nastaje u času otpreme alkohola ili alkoholnog pića iz proizvodnje odnosno skladišta proizvođača.

Člankom 5. Zakona, propisano je, između ostaloga, da su porezni obveznici posebnog poreza na alkohol ili alkoholna pića pravne ili fizičke osobe – proizvođači ili uvoznici alkohola ili alkoholnog pića.

Nadalje, u članku 10. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona propisano je da se posebni porez na alkohol ili alkoholna pića ne plaća pri isporukama alkohola ili alkoholnih pića iz proizvodnje u vlastito veleprodajno skladište poreznog obveznika, odnosno pri isporukama alkohola ili alkoholnih pića iz jednog veleprodajnog skladišta u drugo veleprodajno skladište istog poreznog obveznika.

Slijedom navedenog, mišljenja smo da kod prodaje u komisiji obveza obračunavanja posebnog poreza na alkohol nastaje u času otpreme alkohola ili alkoholnih pića komisionaru, sukladno članku ...